Zpravodaj TTC Praha č. 0

Nulté číslo Zpravodaje TTC Praha vyšlo 13. 5. 1992. Zpravodaj přinesl zprávy z valné hromady TTC a z prvního zasedání prezídia TTC. Osloveni byli všichni členové bývalého TTC Praha, na které byl kontakt. Struktura TTC byly tvořena tak, aby se zabránilo neúspěchu před deseti lety, kdy se TTC rozpadlo. Protože TTC Praha je právním subjektem, bylo jako statutární orgán vytvořeno prezídium. Turnajový výbor má také, ale pouze jako odbornou volenou komisi. Zachována zůstala i katedra stolního tenisu, i když její činnost oproti činnosti před 10 lety zaostává. Novinkou bylo založení Klubu přátel TTC Praha. V úvodních hracích dnech se hrály pouze klasifikační zápasy.

Ligová tabulka i žebříček ATP byly nyní hodnoceny na počítači, takže odpadlo pracné ruční počítání.

Mimo několkika původních členů, byli osloveni i různí známí. Miloslav Fuček třeba oslovil svého někdejší žáky Pavla Škramlíka a Karla Doubka (z doby, kdy při přerušení studia na vysoké škole ze zdravotních důvodů půl roku učil na ZŠ Nedvědovo náměstí). Pak se objevili i bývalí členové pionýrského oddílu Létající kuřata, který Miloslav Fuček kdysi vedl a i pozdější spoluvedoucí z tohoto oddílu Karel Pešata a Miloš Kokstein. Do TTC vstoupil i Fučkův spolužák Miroslav Hartmann a přivedl svého tátu. Asi po dvou měsících se objevil i iniciátor znovuobnovení Jan Lepič, který ale posléze odpadl. Pavel Škramlík přivedl svého mladšího bratra Jana a svojio mámu, ale ani ti moc dlouho v TTC nevydrželi. Na dalším hracím dni přibyl Pavel Šmaha, vedoucí junáckého oddílu - kolega Fučka. Ani ten ale moc dlouho nevydržel. Odpadl hned po prázdninách. Znovobnovena byla i Sazka TTC Praha.

A bylo tu září 1992 a začátek nového školního roku, který byl i začátkem první sezóny TTC Praha. Září ale bylo ještě věnováno tréninku a rozehrávkám po prázdninách. Objevil se nový další hráč Ladislav Kolář, kterého přivedl Pavel Škramlík. V prezídiu nahradil Pavla Šmahu Pavel Škramlík. TTC Praha vydalo inzerát o náboru a přišli další noví členi Petr Fantyš a Pavlína Nováková.

29. 9. se sešla valná hromada TTC Praha a zvolila turnajový výbor ve složení Miloslav Fuček, Jan Lepič a Miroslav Hartmann ml. Potvrdila kooptaci Pavla Škramlíka do funkce hospodáře, yvolila revizora Petra Fantyše a smírčí komisi ve složení Miroslav hartmann st. a Ladislav Kolář.

30. 9. se sešel turnajový výbor, ten rozhodl, že se bude hrát ve dvou ligách a provedl rozdělení hráčů do nich podle umístění na žebříčku ATP a rozlosoval zápasy. V každé lize bylo nasazeno 9 hráčů a 4 místa byly ponechány jako rezerva. Jenže to nefungovalo. Spousta hráčů, kteří se ozvali nechodilo, další hráči odpadli a tak se záhy vše spojilo v jednu jedinou ligu, která byla rozlosována pro 16 hráčů. Teď se to konečně rozběhlo. 21. 10. je ve Zpravodaji uvedena tabulka, podle níž bylo zápasy do ligy zapojeno už 9 hráčů. Objevil se nově Pavel Šaroch, kterého přivedl Miloslav Fuček, protože k němu kdysi chodil do oddílu Létající kuřata a hrál pinkponk. Dále se přihlásil Fučkův vedoucí z práce Jiří Šimon. Z Létajícíh kuřat přišla posléze i Klára Vobecká.Pátek 19.07.2024

Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Naši mládež podporuje Magistrát hl. m. Prahy


Petr Barcal - realitní makléř
Copyright
TTC Praha

Vytvořil
MF SOFT