Turnajový výbor

Turnajový výbor byl nejvyšším orgánem TTC Praha. Řídil nejenom chod turnaje ale i celé party. Jeho 1. zasedání se konalo 6. 4. 1982 na Spořilově v bytě předsedy Miloslava Fučka. Zasedání řešilo absence některých hráčů a kvalitu a kvantitu rozhodčích. Turnajový výbor odhlasoval tři nařízení:

1. Podmínkou pro zisk ceny útěchy je, že hráč nemá více jak jednu kontumační prohru.

2. Hráči, kteřá budou mít do 15. dubna 1982 (v případě nemoci vyjímečně se souhlasem turnajového výboru do 20. dubna) odehrán alespoň jeden zápas hlavního turnaje, nemohou v tomto turnaji startovat.

3. Po třech neomluvených absencích se počet termínů určených vyhláškou č. 100001 bodem 3 bude krátit pouze na jeden (ve výjímečném případě se souhlasem turnajového výboru na dva - pouze jednou) termíny, ale vždy po předložení písemnmé omluvenky s razítkem kompetentní organizace.

Turnajový výbor dále zavedl soutěž o cenu fair-play. Jeho členové byli seznámeni se zprávou o hospodaření a dozvěděli se, že v pokladně je 103,-- Kčs, přičemž z 15 lidí zaplatilo příspěvky pouse sedm.

Na podporu většího počtu rozhodčích začaly od dalšího čísla vycházet ve Zpravodaji TTC na pokračování pravidla stolního tenisu.

Hlavní turnaj pokračoval a hrál se převážně v herně stolního tenisu v Praze 4 - Nuslích, kde si hráči vždy zaplatili poplatek za stoly.

Číslo 5 Zpravodaje TTC vyšlo s přílohou Čau. V ní mimo jiné vyšla humorná povídka Rallyesta od Miloslava Fučka. Tato povídka je z cyklu povídek Pan Narghen. Dále zde vyšla báseň Lapkovská, jejímiž autory jsou z roku 1972 Miloslav Fuček a Miroslav Přibyl (bratr Petra Přibyla). Ceny Zpravodaje TTC Praha se v té době pohybovaly od 50 haléřů až po 1,-- Kčs (ono číslo s přílohou Čau).


Zpět na prehistoriiČtvrtek 13.06.2024

Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Naši mládež podporuje Magistrát hl. m. Prahy


Petr Barcal - realitní makléř
Vytvořil
MF SOFT